Arşiv Programı

Kolay Belge Arşiv Programı, dokümanların kağıtsız ortamda yönetilmesi ve sayısal ortamda saklanmasıdır. Doküman yönetiminin amacı, bilgilerin ve dokümanların çoklu kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Kolay Belge Arşiv Programının amacı; çalışmalarda kullanılan kullanılacak tüm dokümanların kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilerek paylaşılır halde bulunmasıdır. Bu noktada verimlilik, dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi, her türlü dokümanın gelecek nesillerce sağlıklı bir şekilde kullanılmasının sağlanması edinilmiş olacaktır.

Bilgi akışını kurumsal düzeyde:


1- Veri tekrarlarının önlemek,

2- Dokümanlara erişimin kolaylaşması, bilgi paylaşımının sağlanmak,

3- Dokümanların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma/zaman kaybını önlemek,

4- Kurumsal düzeyde veri bütünlüğünü sağlamak,

5- İçerik açısından doküman kalitesinde artış sağlamak,

6- Doküman hazırlama maliyetinin azaltmak,

7- Çevre kirliliği ve enerji, kağıt, sarf malzeme gibi konularda tasarrufu sağlar,

avantajları sağlanacaktır.