ARŞİV YÖNETİMİ

Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin, elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamda belgelerin üretilmesi, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi arşiv yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir.

Arşiv yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, firmalara özellikle kurumsal bazda yararlar sağlamaktadır. Özellikle dijital arşiv sistemleri, bilgilerin ve dokümanların çoklu kullanıma imkân veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, tüm dokümanların kolay bulunması, kolaylıkla güncellenmesi, hızla erişilerek paylaşılır halde olması zaman açısından da fayda sağlayacaktır. Bu noktada verimlilik, dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masrafların en aza indirgenmesi açısından arttırılacaktır.

Neden Arşiv Yönetimi?

  • İş gücünden tasarruf
  • İş önceliklerine odaklanma
  • Değer artışı
  • Daha fazla verimlilik
  • Ortadan kalkan personel maliyetleri
  • Kaynak ve zaman tasarrufu
  • Sistematik arşiv düzeni ile evraklara kolay ve hızlı erişim