DOKÜMAN İMHASI NEDİR?

Doküman imhası, ileride kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme dışında kalan, hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş malzemenin ayrılarak, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre imhası işlemidir.

Artık saklanmasına gerek olmayan dokümanların, arşiv alanlarında gereksiz yer kaplamasını engellemek, yer ve iş tasarrufu sağlamak adına başvurulan yöntemdir.

Doküman İmhası Neden Önemlidir?

  • Arşivde gereksiz belgenin saklanmasını önlemektedir.
  • Depolarda yer darlığına ve karışıklığa son vermektedir.
  • Yer ve iş kaybını önlemektedir.