Evrak Yönetim Sistemi

Kolaybelge evrak yönetim sistemi, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp indekslenerek evrak yönetim sistemi içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı sağlar. Kolaybelge evrak yönetim sistemi kullanılarak gelen giden evrak yönetimi yapılabilir.

Kolaybelge evrak yönetim sistemleri ile evraklarını, gelen faksları, müşteri yazı ve dilekçelerini, kurumsal formları, elektronik ortamda tutarak, bilgi ve belgelere erişimini hızlandırarak verimliliği arttırıp ve karar verme süreçlerini hızlandırmışlardır.