OCR Nedir?

‘Optik Karakter Tanıma’ veya ‘Optik Karakter Okuyucu’ olarak adlandırılan bu yazılımlar, taranan bir belgede, bir fotoğrafta, el yazısıyla yazılmış bir metinde yer alan yazıların bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak için geliştirilmiş yazılımlardır. Normal şartlarda bilgisayara tarayıcı vasıtasıyla aktarılan grafik dosyaları, bilgisayar tarafından resim olarak algılanır. Bu grafik dosyadaki yazılar ‘OCR’ yazılımları tarafından çözümlenip metin dosyasına çevrilebilir. Böylelikle klavye kullanmaya gerek kalmadan metin bilgisayara aktarılacaktır. ‘OCR’ ile metinleştirilen veriler, üzerinde düzenleme yapılabilecek verilerdir. Metin dosyaları, bilgisayarda görüntü dosyalarından daha az yer kaplar. ‘OCR’ yazılımlarının hata oranı sıfır olmasa da, günümüzde kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Fotoğrafı metne dönüştürme programı denildiğinde kastedilen şey ‘OCR’ yazılımlarıdır.

. OCR uygulamaları sıklıkla şu alanlarda kullanılmaktadır:
• Doküman İşleme
• Masaüstü Yayıncılık
• Sipariş İşleme
• Vergilendirme ve Tahsilat
• Mahkemelerle İlgili Alanlar
• Personel Kayıt Yönetimi
• Nüfus Sayımı Formlarının İşlenmesi
• Çek İşleme
• Ödeme İşleme
• Emekli Fonu İşleme
• CAPTCHA Aşma

OCR uygulamaları karakterleri tanımak için makine öğrenim yöntemlerinden biri olan yapay sinir ağlarını (YSA) kullanırlar.

Tüm bu OCR sistemi Kolay Belge'de bulunmaktadır.